23 de septiembre de 2020

HC-BJP
Periodo Alumno Instructor Ruta Observaciones
08:00 - 09:30        
10:00 - 11:30        
12:00 - 13:30        
14:00 - 15:30        
16:00 - 17:30        
18:00 - 19:30        
         
HC-BKC
Periodo Alumno Instructor Ruta Observaciones
08:00 - 09:30  Loor Macias Geovanny Andrés Godoy Paredes Kleber Mauricio Local  
10:00 - 11:30  Loor Macias Geovanny Andrés Godoy Paredes Kleber Mauricio Local  
12:00 - 13:30 Ochoa Ramirez Darwin Jesús Cerón Dávila Eunice Penélope Navegación Chequeo DGAC
14:00 - 15:30 Ochoa Ramirez Darwin Jesús Cerón Dávila Eunice Penélope Navegación Chequeo DGAC
16:00 - 17:30 Suppo Prieto Jorge Alfredo  Veintimilla González Julio José  Local  
18:00 - 19:30 Villegas Aguilar John Edward   Godoy Paredes Kleber Mauricio  Local  
         
HC-CMA
Periodo Alumno Instructor Ruta Observaciones
08:00 - 09:30        
10:00 - 11:30 Espinoza Santillan Kyra Katherine Solo Local  
12:00 - 13:30 Quezada Zambrano Jacqueline Fernanda Godoy Paredes Kleber Mauricio Local  
14:00 - 15:30 Valarezo Romero Alex Ameghyno Solo Local  
16:00 - 17:30        
18:00 - 19:30        
         
HC-COD
Periodo Alumno Instructor Ruta Observaciones
08:00 - 09:30  Noblecilla Matamoros Rodolfo Xavier Veintimilla González Julio José Local  
10:00 - 11:30 Tomalá Vera Luis Fernando Cerón Dávila Eunice Penélope Local  
12:00 - 13:30 Reyes Mestre Robert Eduardo  Solo Navegación Navegación de 300 NM
14:00 - 15:30 Reyes Mestre Robert Eduardo  Solo Navegación Navegación de 300 NM
16:00 - 17:30 Reyes Mestre Robert Eduardo  Solo Navegación Navegación de 300 NM
18:00 - 19:30 Reyes Mestre Robert Eduardo  Solo Local nocturno  
         
Simulador
Periodo Alumno Instructor Ruta Observaciones
08:00 - 09:30 Aguayo Ortega Jorge Luis Cerón Dávila Eunice Penélope Simulador  
10:00 - 11:30        
12:00 - 13:30        
14:00 - 15:30 Wong Corrales Maria José Veintimilla González Julio José Simulador  
16:00 - 17:30        
18:00 - 19:30        
         
HC-CHU (Socios)
Periodo Socio   Ruta Observaciones
08:00 - 09:30        
10:00 - 11:30        
12:00 - 13:30 Gavilanes Loor Cristofer Michael   Navegación  
14:00 - 15:30 Gavilanes Loor Cristofer Michael   Navegación  
16:00 - 17:30        
18:00 - 19:30